วันนี้ (22สค.49)ได้รับความกรุณาจากคุณวีระยุทธ สมป่าสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดบล็อก  ซึ่งเมื่อก่อนได้ยินเค้าพูดกันว่าเปิดบล็อกหรือยัง ก็งง ๆ อยู่ว่ามันคืออะไร แต่ตอนนี้นอกจากจะรู้จักแล้ว ก็สามารถเปิดบล็อกเป็นของตัวเองแล้วด้วย