ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการสมัครblog จากคุณวีระยุทธ         สมป่าสัก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด

กำแพงเพชร ขอขอบคุณที่ถ่ายโอนความรู้ให้กับเรา  และได้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ของชุมชนชาวblog จะพยายามตั้งใจเขียนสิ่งที่เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกทุกท่าน  ถึงแม้จะเป็นคนเขียนไม่ค่อยเก่ง แต่จะพยายามฝึกให้ดีที่สุด ขอให้ทุกท่านช่วยชี้แนะด้วย ขอบคุณค่ะ

                                                                  สวัสดีค่ะ

                                                                  ลิขิตพิศวง

                                                                  22/08/49