GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สออ.ประเทศไทย เชิญประชุมและนำเสนอบทความฯ

สออ.ประเทศไทย เชิญประชุมและนำเสนอบทความฯ

ด้วยสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะจัดให้มีการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 17 เรื่อง " Disaster Management Through Regional Cooperation " ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้นำเสนอ Country Report ในนามของประเทศไทย เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาคของ ASAIHL ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2549 ณ University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอบทความตามหัวข้อดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-3202 , 0-2218-3206 โทรสาร 0-2216-125

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): กิจกรรมดีปี2006
หมายเลขบันทึก: 45816
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)