คงไม่มีใครปฏิเสธว่า โรคเอดส์ เป็นหนึ่งในภัยที่คุกคามชีวิตของคนไทย แถมทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน มิหนำซ้ำผู้ป่วยโรคเอดส์ ยังมักจะถูกรังเกียจจากสังคม แต่ก็ยังมีพระสงฆ์อีกรูปหนึ่ง ที่เป็นเสมือนพ่อพระของผู้ป่วยโรคเอดส์ อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านั้น นั่นคือ ดร.พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยท่านเจ้าคุณ ได้เล่าถึงสาเหตุที่มาช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ว่า

    เริ่มรับผู้ป่วยเอดส์เข้ามาดูแลมาตั้งแต่ปี 2535 เพราะรู้สึกสงสารผู้ป่วยเอดส์ ที่ถูกสังคมรังเกียจ ขาดที่พึ่ง และเห็นว่าโรคเอดส์ เป็นโรคที่อันตรายเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งคนไทยยังไม่ทราบข้อมูล ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้ และวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง ตอนนั้นทางวัดรับดูแลผู้ป่วยเพียง 8 คน แต่มาถึงปัจจุบันมีมากกว่า 1,800 คน มีทั้งคนที่ติดเชื้อ แต่ยังสามารถดูแลตัวเองได้ และคนที่ป่วยจนดูแลตัวเองไม่ได้ ซึ่งหลายคนอาจมองว่า เป็นกิจของสงฆ์หรือเปล่า ที่ต้องมารับภาระอันนี้ แต่อาตมาคิดว่า เป็นการทำความดีตอบแทนสังคมมากกว่า จากนั้นพบกับ 2 ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัว และถูกรังเกียจจากครอบครัว เพื่อนฝูง และสังคมรอบข้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ ขอสู้ชีวิตเพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า

                                               โดย : ศศิวิมล Modernine รายการวีไอพี