สิ่งดี ๆ ที่ได้รับในวันนี้

ศิริ
" ทุกเช้าที่ตื่นพร้อมด้วยความกรุณา และคำถามว่า วันนี้ เราพอจะให้อะไรใครได้บ้าง แทนที่ว่าวันนี้เราได้อะไรจากการที่เราจะไปทำงาน "

 หากแต่ผู้เขียนได้บันทึกในวันนี้ เหตุเพราะพวกเราทุก ๆ คนในหน่วยงานได้รับแจกพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โบกพระหัตถ์ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะแพทย์ และในพระฉายาลักษณ์ยังมีพระราชดำรัส ของวันที่ 9 มิ.ย. 49 ดังนี้

"คุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกัน รักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง

ประการแรก คือ     การที่ทุกคน คิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี 
                             มุ่งเจริญต่อกัน
ปรการที่สอง คือ   การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสาน
                             งาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล
                             ทั้งแก่ตน   แก่ผู้อื่น และกับประเทศชาติ
ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต
                             ในกฏกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเท่าเทียม
                             เสมอกัน
ประการที่สี่ คือ      การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิด ความเห็น
                             ของตนให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ใน
                             เหตุผล"

บันทึกนี้เพียงเพื่อจะบอกว่าในแต่ละวันที่ผ่านไป เราอาจจะได้รับสิ่งดี  ๆ ได้ (ยกเว้นวันสิ้นเดือน)  แต่เราอาจจะมองข้ามไป ไม่ว่ามิตรภาพของเพื่อนร่วมงาน ความรู้จากการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ใช่รูปธรรมที่ชัดเจน ผู้เขียนนำตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ได้รับในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าเราก็ได้รับสิ่งที่ดี ๆ จากการทำงาน แม้เราไม่ได้คาดหวังแต่อย่างใด...

ผู้เขียนชอบคำบรรยายของอาจารย์ธีระ จากงานประชุมวิชาการคณะแพทย์ เมื่อสัปดาห์ก่อนมาก แต่ผู้เขียนไม่ได้ฟังบรรยายด้วยตัวเองหรอก เพราะอยู่ในจุดตรวจ Hitachi 917 ในสัปดาห์ก่อน โดยเฉพาะช่วงเช้ามีงานค่อนข้างเยอะ แต่จำได้ว่ามีโอกาสแว๊บออกมาดูหน้าค่าตาของอาจารย์ แต่ทั้งจากการติดตามอ่านบันทึกชีวิตแพทย์พอเพียง 1 และ 2 ของท่านเอื้อ เรา อีกทั้งตัวเองก็ได้อ่านเอกสารประกอบคำบรรยาย  และประทับใจถ้อยคำนี้เป็นพิเศษ เลยขอลอกมาจากบันทึกของท่านเอื้อเราคือ

"  ทุกเช้าที่ตื่นพร้อมด้วยความกรุณา และคำถามว่า วันนี้ เราพอจะให้อะไรใครได้บ้าง แทนที่ว่าวันนี้เราได้อะไรจากการที่เราจะไปทำงาน "

ตัวเองได้คิดว่าวันนี้เราได้ทำประโยชน์อะไรให้กับการทำงานได้อีก และเราได้แบ่งปันให้เพื่อนร่วมงานหรือไม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราว...เล่าสู่กันฟัง

คำสำคัญ (Tags)#การทำงาน#ความดี#คณะแพทยศาสตร์#นามธรรม#รูปธรรม#งานประชุมวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 45804, เขียน: 22 Aug 2006 @ 15:16 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)