บ้านเป็นที่อยู่ที่อาศัย ที่พักผ่อนหลับนอนที่ให้ความปลอดภัยและเป็นที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำอาหาร อ่านหนังสือ ฟังเพลง ซักผ้า