• ต้องพูดให้ดี  คิดให้เป็นประโยชน์ ทำให้ดีถูกต้องโปร่งใส
  • สนใจสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์
  • ไม่นิยมความฟุ่มเฟื่อย(ชอบความพอเพียงสันโดษ)