วันนี้ได้อ่านบทความใน web site สารอโศก เรื่อง ล้างพิษ-ทฤษฎีใหม่ ของ นพ.บรรจง ชุณหสวัสดิกรกุล ตัวเองคิดว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆ คน ที่มีความสนใจในเรื่องการล้างพิษในร่างกายและจิตใจ แต่ก็ควรที่จะได้ศึกษาในหลายๆ หัวข้อด้วย ก็เลยคิดว่า น่าจะกล่าวถึงกระบวนการในการล้างพิษก่อน

ล้างพิษ-มุมมองเชิงร่างกายและจิตใจ
ถ้าขยายมุมมองในระดับที่เชื่อมโยงร่างกายกับจิตใจ กระบวนการล้างพิษมีอยู่ถึง ๕ กระบวน การใหญ่คือ

๑) กินเพื่อล้างพิษ โดยอาศัยกินข้าวกล้อง ผักสด ผลไม้และพืชสมุนไพร เพื่อรับแอนติออกซิแดนต์ และสารผัก ไปขจัดพิษ ภายในร่างกาย

๒) อดเพื่อสุขภาพ อาศัยการกินน้อย เพื่อลดปริมาณสารเสียที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการกินการย่อย ปล่อยโอกาส ให้เซลล์ร่างกาย มีกระบวน การชีวเคมีขจัดสารเสียด้วยตัวเอง

๓) สวนลำไส้ อาศัยน้ำบ้าง หรือสารละลายบางอย่างเกิดผลในการขจัดตะกรัน เก่าเก็บในลำไส้ และอาศัย ผลทางชีวเคมี ของสารที่สวนนั้น ลดสารเสียในร่างกายลง

๔) ฝึกลมปราณล้างพิษ ในการปฏิบัติชี่กง หรือโยคะ ให้กายประสานใจ ร่วมกับการขจัดสารเสีย ทางลมหายใจ

๕) ฝึกสมาธิล้างพิษ เน้นความสงบทางจิตใจ ลดอัตราเผาผลาญของร่างกาย ลดการเกิดสารพิษ

ถ้าสามารถ ต่อยอดด้วย วิปัสสนากรรมฐาน ก็ช่วยขจัดอาสวะกิเลส ก้าวสู่การพ้นทุกข์

คัดลอกจาก สารอโศก  โดย  น.พ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล เรื่อง ล้างพิษ-ทฤษฎีใหม่