ม้า...อะไรใส่เสื้อสีแดง?.....555

                            ม้า...เขือเทศ...