วันนี้ไปเรียน ผึ้ง มีเพื่อนๆไปPresent เกี่ยวกับงานกลุ่ม วันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับผึ้งจากอาจารย์มากมาย วันนี้เรียนเกี่ยวกับ

  อาหารของผึ้ง

 1. Nectar

2. Pollen