อดีตผมเคยอยู่ในสายผู้สอน มักมองผู้บริหารที่วนเวียนเข้ามาบริหารโรงเรียนแต่ละคน ส่วนใหญ่ คุณสมบัติใกล้ๆ เทพ  เสียงดัง...บุคลิกกคล้ายๆ รูปปั้นที่ยืนอยู่ในน้ำทะเลที่หาดปึกเตียน!!  และรู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ใกล้....เห็นหน้าท่านทีไร...มีแต่สั่ง กับสั่ง.....มองไม่เห็นความจริงใจ....และมักจะเห็นภาพของท่านไปพินอบพิเทากับผู้บังคับบัญชาระดับสูง.. นั่นคือภาพในอดีต............หลายคนจึงเปรียบผู้บริหารเหมือนเสือ สิง กระทิง แรด.......(น่ากลัวจัง)  มีทั้งเหลี่ยมและ เชิง.....

  เป็นความรู้สึกของลูกน้อง......และด้วยความคิดดังกล่าว จึงทำให้วัฒนธรรมการทำงาน ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน กับ ครู ค่อนข้างไม่ค่อยไว้ใจกัน ....เดินอยู่คนละเส้นทาง  ห่างกันโดยสิ้นเชิง.....คนเราถ้ามีความรู้สึกว่าห่างเหิน และด้วยที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะคิดเชิงรบก่อน...จึงทำให้แต่ละฝ่ายไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

 กรุงเทพมหานคร อบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฯ   ผมถูกสอนให้ใกล้ชิดกับครูมากขึ้น...มองครู 360 องศา  ลึกถึงครอบครัวของครู....ก่อนจะพูดกับครู ต้องคิดก่อนทุกครั้ง และเสริมพลัง motivate เพื่อลดช่องว่างระหว่างกัน.......หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการของนักบริหาร ที่ผมใส่ใจเสมอ.......

          ผมมองว่า  ที่เข้าเปรียบผู้บริหารเหมือน สัตว์ดุร้ายทั้ง 4 ชนิดนั้น เราเข้าใจว่า  น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่า

          เสือ    -  เป็นสัตว์ดุร้าย  เวลาจะขย้ำเหยื่อ มันจะค่อยๆ หมอบนิ่งๆ ไม่ขยับ  พอเหยื่อตายใจ  มันจะโผขย้ำเหยื่อไม่เคยพลาด    นั่นคือบุคลิกผู้บริหารที่ดี  คือถ้าคิดจะลงโทษคนที่กระทำผิด จะต้องมีหลักฐานชัดเจน  เมื่อดำเนินการทางวินัยแล้ว คนผิดต้องได้รับผิดไม่ใช่นึกจะกล่าวโทษใคร มั่วๆ

          สิงห์     - เจ้าป่า  มันเป็นสัตว์ที่ให้โอกาสเหยื่อเสมอ...เวลามันจะกินเหยื่อ...ธรรมชาติสิงโต จะคำรามก่อน 3 ครั้ง เพื่อให้โอกาสเหยื่อได้หนี......เปรียบเหมือผู้บริหาร  เมื่อเห็นลูกน้องทำผิดที่ยังไม่ร้ายแรง  ก็มีการว่ากล่าวตักเตือนก่อน  แต่ถ้าลูกน้องไม่เชื่อ ก็ให้วกกลับไปเป็นเสือ.....

          กระทิง  -  ธรรมชาติกระทิง จะอยู่กันเป็นฝูง  เมื่อมีภัยมา  กระทิงผู้นำ และตัวผู้ทั้งหลาย จะล้อมวงให้ตัวเมีย และเด็กๆ อยู่ในวง  ส่วนตัวผู้จะหันหลังให้ศัตรู คอยเตะ ถีบ ด้วยเท้าหลัง....จึงทำให้ไม่สามารถเข้าไปกิน กระทิงตัวเมีย และเด็กๆ ที่อยู่ในวงได้.....เปรียบเหมือนผู้บริหาร  ต้องกล้าที่จะออกยอมรับแทนลูกน้องได้...ปกป้องลูกน้องเมื่อทุกครั้งมีภัยมา   ทำให้ลูกน้องรู้สึกอบอุ่น เมื่ออยู่ภายใต้บารมีของผู้บริหาร........

          แรด    -   เป็นสัตว์ที่อดทนมาก  ร้อน หนาว อดอยากปานใด ก็ดำรงตนอยู่ได้ในทุกสภาวะ....ผู้บริหาร ต้องมีความอดทนทั้งกาย และใจ มากกว่าคนปกติทั่วๆ ไป....เพราะท่านทำงานอยู่กับคน...ทำงานที่มีความรับผิดชอบสูง.........ถ้าขาดความอดทนเมื่อไร...โรคประสาท ก็จะถามหา....สุขภาพจะแย่ลง....รู้จักปลงบ้าง....และศึกษาธรรมะ ก็จะทำให้จิตใจแกร่ง ขึ้น.........

                                      ก็เป็นมุมมองของผมครับ.....ผิดถูกอย่างไร ช่วยแนะนำด้วย.......ขอบคุณครับ....