ความเห็น 64673

ผู้บริหาร เปรียบเหมือน เสือ สิงห์ กระทิง แรด จริงหรือ?

เขียนเมื่อ 

ในความรู้สึกที่ได้รับจากการเป็นผู้ถูกบริหารจะเปรียบผู้บริหารเหมือนกับเสือ สิงห์ กระทิง แรด ดังนี้ค่ะ

     เสือ   ที่จ้องจะขย้ำเหยื่อที่ไม่เห็นพ้องและไม่เป็นพวกพ้อง เป็นเสือที่มีอคติ ไม่เป็นยุติธรรม

     สิงห์ เป็นเจ้าป่าที่พยายามจะแสดงอำนาจและแสวงหาอำนาจ เกินขอบเขตของความเป็นธรรม ประเภทแสดงอำนาจได้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

     กระทิง  เป็นหัวหน้าฝูงที่พยายามเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ลูกน้อง 

     แรด  นิยามเหมือนนิสัยของผู้หญิงบางจำพวก ประเภทเห็นขาว สวย หมวย อึ่ม เป็นไม่ได้ ....

    เป็นข้อคิดเห็นหนึ่งที่ผู้น้อยได้พบเห็นมา อาจมีผู้บริหารบางท่านที่ไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวมา เพราะกรุงศรีอยุธยายังไม่สิ้นคนดี การศึกษาไทยก็น่าจะมีผู้บริหารดี ๆ อยู่บ้าง แต่เชื่อไหมค่ะ ...ว่าน้อยมาก ....