Video Conference ครั้งที่ 3 เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

แต่ละคนที่มาเล่าเรื่องล้วนเป็นคุณกิจที่มี Best Practices จริงๆ
     วันนี้เราจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางไกลผ่านเครือข่าย (Video Conference) เป็นครั้งที่ ๓ ของชาวโรงเรียนในฝันเขตตรวจราชการที่ ๔  จำนวน ๔ จังหวัด ๗ เขตพื้นที่การศึกษา  ใน CoP  เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   มีครูที่เป็นคุณกิจที่แต่ละสพท.คัดมาเล่าเรื่องการบูรณาการจากการปฎิบัติจริง  ๑๐ กว่าคน  แต่ละคนที่มาเล่าเรื่องล้วนเป็นคุณกิจที่มี Best Practices จริงๆ  เช่น
           โรงเรียนชุมชนวัดประสาท  จ.อ่างทอง    ใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานในการบูรณาการ   โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม จ.อ่างทอง  บูรณาการโดยแบ่งเป็นฐานๆ   โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรี  ใช้
KM เป็นฐานในการบูรณาการ  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  จ.นนทบุรี  บูรณาการเรื่องสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียนบดินทร์เดชาฯ นนทบุรี  บูรณาการโดยใช้การสอนแบบ Story Line   โรงเรียนชุมชนวัดไทรใหญ่  จ.นนทบุรีบูรณาการแบบสหวิทยาการ  ทำเป็นหน่วยทุกสายชั้น  ทำในรูปแบบของการวิจัย   โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  จ.นนทบุรี มีตัวอย่างการบูรณาการเรื่องการควบคุมไข้เลือดออก  เป็นต้น
          ดูจากบรรยากาศการเล่าเรื่อง  และการแลกเปลี่ยนกันวันนี้  มีความชัดเจนมาก  คนเล่าก็เล่าอย่างมีอรรถรส  เห็นภาพชัดเจน  บางคนมี
Powerpoint ประกอบการเล่า  แต่ก็รักษาเวลาไม่เกิน  ๕ นาที  ตามกติกา  จังหวัดนนทบุรี  อาจมีคนเล่ามากหน่อย  แต่ทุกคนก็ยอดเยี่ยมทั้งนั้น  คุณอำนวยสรุปเรื่องที่เล่าชัดเจนมาก(อาจยาวไปหน่อย) ไกล่าวโดยสรุปกาแลกเปลี่ยนครั้งนี้ได้สาระที่สามารถ benchmark ไปปฎิบัติงานได้มากมาย
           คุณอำนวยบอกว่า  คุณลิขิตจะสรุปเรื่องเล่าทั้งหมดให้ได้สาระชัดเจนลงในบล็อก เร็วๆนี้...โปรดติดตาม  และพบกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๔๙  เรื่อง
การวิจัยเพื่อการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนในฝัน#kmสพท.นนทบุรีเขต1

หมายเลขบันทึก: 45813, เขียน: 22 Aug 2006 @ 16:10 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 15:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)