วันนี้ที่ 22สิงหาคม 2549 ได้เข้ารับการฝึกอบรม KM และได้มาเรียนรู้วิธีการเปิดBlogและสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของชุมชนชาวblogขอคำแนะนำด้วยนะคะ เราจะได้เรียนรู้ร่วมกัน