1 ตุลาคมนี้ ผู้รับบำนาญไม่ต้องมาแสดงตนแล้ว

  ติดต่อ

  1 ตุลาคมนี้ ผู้รับรับนาญไม่ต้องมาแสดงตนแล้ว  

 มีข่าวดีสำหรับผู้รับบำนาญค่ะ  ตามข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 27/2549 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 (ปีงบประมาณ 2550) ข้าราชการบำนาญไม่ต้องเดินทางไปแสดงตนต่อหน่วยงานผู้เบิกแล้วนะคะ  โดยกรมบัญชีกลางจะเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการมีชีวิตผู้รับบำนาญกับทะเบียนราษฎรด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ระหว่างกรมบัญชีกลางกับกรมการปกครอง  ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปแสดงตนต่อหน่วยงานผู้เบิกเป็นประจำทุกปี ขณะนี้กรมการปกครองได้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีแฟ้มข้อมูล แล้ว  และกำหนดลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวร่วมกันในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2549 ที่กรมบัญชีกลาง ซึ่งระบบดังกล่าวจะสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป

         ขอยกนิ้วให้กรมบัญชีกลางที่พัฒนาการเบิกจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินการคลัง

หมายเลขบันทึก: 45819, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-17 12:15:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #1#ตุลาคมนี้#ผู้รับบำนาญไม่ต้องมาแสดงตนแล้ว

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)