1 ตุลาคมนี้ ผู้รับบำนาญไม่ต้องมาแสดงตนแล้ว

pp
1 ตุลาคมนี้ ผู้รับรับนาญไม่ต้องมาแสดงตนแล้ว

 มีข่าวดีสำหรับผู้รับบำนาญค่ะ  ตามข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 27/2549 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 (ปีงบประมาณ 2550) ข้าราชการบำนาญไม่ต้องเดินทางไปแสดงตนต่อหน่วยงานผู้เบิกแล้วนะคะ  โดยกรมบัญชีกลางจะเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการมีชีวิตผู้รับบำนาญกับทะเบียนราษฎรด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ระหว่างกรมบัญชีกลางกับกรมการปกครอง  ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปแสดงตนต่อหน่วยงานผู้เบิกเป็นประจำทุกปี ขณะนี้กรมการปกครองได้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีแฟ้มข้อมูล แล้ว  และกำหนดลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวร่วมกันในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2549 ที่กรมบัญชีกลาง ซึ่งระบบดังกล่าวจะสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป

         ขอยกนิ้วให้กรมบัญชีกลางที่พัฒนาการเบิกจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินการคลัง

คำสำคัญ (Tags)#1#ตุลาคมนี้#ผู้รับบำนาญไม่ต้องมาแสดงตนแล้ว

หมายเลขบันทึก: 45819, เขียน: 22 Aug 2006 @ 17:04 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 12:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)