งานส่งเสริมการเกษตรในยุคใหม่ เป็นยุคที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ จะต้องสร้างวัฒนธรรมในการทำงานโดยเริ่มที่ตัวเราก่อน คงไม่ต้องรอคำสั่งจากใคร ต้องฝึกวิธีคิด วางแผนการทำงาน หากรอคำสั่ง เราจะตกเป็นฝ่ายคอยตั้งรับสถานการณ์ตลอดเวลา คงตามผู้อื่น ......ไม่ทันนะ