ถ้าท่านเป็นนักวิจัย  เชิงคุณภาพ...ท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไร????

                                                               อยากได้บ้านหลังใหญ่ๆต้องไปเอาสามี(ผัว) ฝรั่ง                                                    เดี่ยวนี้..เครื่องบินมาบ้านเรามีฝรั่งครึ่งลำ                                            หมู่บ้านนี้ฝึกผู้หญิง...เพื่อไปเป็นเมียฝรั่ง                                ลูกศิษย์ของเราที่ได้สามี(ผัว)ฝรั่งจะมามอบคอมพิวเตอร์  10  เครื่อง ให้โรงเรียนของเรา                เด็กผู้หญิงของหมู่บ้านจะถูกปล่อยไปหาประสบการณ์ และเทคนิคเด็ดๆ เพื่อเตรียมตัว เข้าสู่อาชีพ เป็นเมียฝรั่ง                                 การอพยพของประชากรโลกครั้งยิ่งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว                                   เป็นเมียฝรั่ง   คงเป็นคำที่เรา ๆ คุ้นชินกันมาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัด  ในหมู่บ้าน ชนบท   มีปรากฏทุกหมู่บ้าน ผู้ชายในหมู่บ้านหาเมียได้ยากขึ้นมาก(ตลกจัง) ถ้าจะวิเคราะห์ จากคำพูด ข้างต้น

แล้ว  จะเห็นได้ว่ามีมุมไห้มองมากมาย  ก่อนอื่นท่านที่กำลังอ่านบันทึกนี้อยู่ ขอไห้ทำใจเป็นกลางก่อนนะครับ  เนื่องจากการวิจัย  เป็นเรื่องของการค้นหาความจริงทีที่  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามปกติอย่างเป็นระบบ และลงความเห็นอย่างไม่มีอคติ  ( ยงยุทธ  ขจรธรรม : 2547 ) 

                                                กรณีผู้หญิง(โดยเฉพาะภาคอีสาน)  นิยมไปเป็นเมียฝรั่ง  ผมก็ไม่แน่ใจว่า  เป็นวิกฤติทางสังคม  หรือเป็นปรากฏการณ์ จากการพยายามของมนุษย์เราที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ความทันสมัยนิยม  หรือเปล่า  (ไม่แน่ใจ) แต่ที่แน่ใจที่สุดก็คือ  สิ่งนี้ได้มีอิทธิพล ต่อสังคมอย่างมากจนคาดไม่ถึง ในทุกมิติ  เป็นต้นว่าฝ่ายนักวิชาการทางเศรษฐกิจ อาจมองว่า เป็นมูลค่าเพิ่ม  เกิดสภาพคล่องทางการเงินในชุมชน  มีการจ้างงานมากขึ้น(มีการสร้างบ้านหลังใหญ่)   ส่วนในมุมมองของนักสังคมวิทยาก็เป็นปรากฏการณ์ ทางสังคมไทยที่  โดนโจมตีจากกระแสวัฒนธรรมตะวันตกโดยใช้วัตถุนิยมเป็นอาวุธ   หรืออาจมองในเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  ด้านที่น่าสนใจที่มีคนพูดเชิงเล่นเชิงจริง  ของนักมานุษย์วิทยาว่า เป็นกระบวนการปรับปรุงพันธุ์  ที่จะได้ลักษณะที่เด่นกว่า( ในมิติของลูกครึ่ง)     หรือในมุมมองของนักสิทธิมนุษยชน  อาจมองได้ในแง่ของ  สตรีมีสิทธิ  ในร่างกายของตัวเองมากขึ้น  หรืออาจจะมองว่า  การค้ามนุษย์ได้กลับมาอีกแล้วหรือ    ทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษา คงจะต้อง ช่วยกันให้ความหมาย    ของศิษย์เก่าที่ดี...คงจะมองเพียง การเอาสิ่งของหรือ เงิน มาให้โรงเรียน อย่างเดียวหรือเปล่า   หรือต้องดูความเหมาะสม ถึงที่มาว่าจะไปกระทบกับความเชื่อถือ หรือจะนำไปสู่นักเรียนรุ่นน้องในทางที่ถูกที่เหมาะหรือไม่อย่างไร

                                                  ประเด็นที่น่าสนใจและมีผู้วิพากษ์ วิจารณ์ มากมาย ทั้งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่เห็นความสำคัญ  เกิดโจทย์  เกิดคำถามขึ้น ในเรื่องกระบวนการนำผู้หญิงไทยเข้าสู่ เส้นทาง  ธุรกิจเมียฝรั่ง   มีกระบวนการโยงใย  กันเป็นเครือข่าย  บางแห่งเป็นทั้งหมู่บ้าน  วางแผนตั้งแต่นิยมมีบุตรเป็นผู้หญิง เมื่อโตขึ้น ไม่นิยมไห้เรียน แต่ปล่อยให้ออกไปหาประสบการณ์(ทางเพศ) เพื่อเข้าสู่กระบวนการส่งออกเมียไทย...ไปนอก  เรื่องนี้มีอาจารย์ทางสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (ขอสงวนนาม) ไปทำวิจัย ในหมู่บ้านดังกล่าวนี้(ในจังหวัดภาคอีสาน) เพื่อต้องการรู้ข้อเท็จจริง  ความชื่อเหตุ ปัจจัยที่ทำไห้เชือและทำทั้งหมู่บ้าน  ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปเก็บข้อมูลจริงๆ  มีความยากลำบากมาก หัวข้อการวิจัยต้องเปลี่ยนใหม่ เพื่อความอยู่รอด (แบบไม่สมบูรณ์)  เพราะชาวบ้านมีความเชื่อที่ฝังลึก และที่สำคัญ เป็นผลประโยชน์ มหาศาลเมื่อข้อมูลมีข้อจำกัด การตีความก็มีข้อจำกัด     สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อจำกัดอีกประการหนึ่ง ในหลายประการของการวิจัย  เชิงคุณภาพ ที่นักวิจัยต้องใช้ วิธีระเบียบวิจัยที่หลากหลาย จึงจะได้ข้อมูลที่อุดม และสามารถตีความได้อย่างเป็นไปตามความเป็นจริง น่าเชื่อถือและมีประโยชน์ครับ..