อบรมคุณลิขิต

ริน
การเรียนรู้

          ได้มีโอกาสเข้าอบรมให้เป็นคุณลิขิต ใช้เวลา 2 วัน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร โดยทีมวิทยากร มาให้ความรู้ในเรื่องนี้  ทั้งถ่ายทอด เล่าเรื่อง ให้ฝึกปฎิบัติ และใช้เวทีเพื่อการจัดการความรู้ ทั้งสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดีทัศน์ และ อื่นๆ มาประกอบการอบรม  โดยเฉพาะให้มีการจับประเด็นในเรื่องสำคัญต่างๆ  มีการเขียน การอ่าน การฟัง การทำ Mind Map และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

           ในการนี้จะขอนำบทความที่เขียนขึ้นจากการฝึกปฏิบัติคุณลิขิต ที่คิดว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยประมวลความรู้จากการดูสื่อวิดีทัศน์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเวทีชุมชุน ว่าเขามีแนวทางการดำเนินทางอย่างไร ในหัวข้อเรื่อง 

 "การสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้มีความยั่งยืน " 

             การสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้มีความยั่งยื่นนั้น ประชาชน เกษตรกรในท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้ 

              1.ต้องรู้แหล่งข้อมูลของชุมชน โดยดูจากสภาพแวดล้อมได้แก่ สถานที่ อาชีพ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การคมนาคม แหล่งน้ำสภาพดิน สภาพพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชชนิดใด เป็นต้น โดยอาจศึกษาจากหนังสือ เอกสารตำราและอื่นๆ

             2.ใช้เวทีชุมชนของชาวบ้าน ที่เป็นที่พบปะพูดจาของชาวบ้าน จะเรียนรู้ด้วยตนเอง หรืออาจเชิญบุคคลภายนอก และภายในที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านมาจัดการจัดการความรู้

            3ใช้เวที่ชุมชนของนักวิชาการ โดยนักส่งเสริมจะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นมีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นของตนเองโดยจะช่วยกันและปรับปรุงการทำงาน

          4. ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีการปฏิบัติจริง สามารถครอบคลุมและขยายต่อไปได้

หากจะมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้มีความยั่งยืนตลอดไปก็ต้องตระหนักและมีจริงใจที่จะต้องช่วยและร่วมมือกันจากทุกๆ ฝ่ายจึงจะดำเนินการไปด้วยดี เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาการเรียนรู้ของชุมชนที่มีคุณค่า และประโยชน์ต่อไป

              ดังนั้น การจัดการความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นแนวทางดำเนินงานต่างๆ และได้รับความรู้ในรูปแบบ แนวคิด เทคนิค ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ไม่ว่าจากเวทีชุมชนของชาวบ้าน นักวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ต่อการงานต่อไปได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของสพท

คำสำคัญ (Tags)#คุณลิขิต#เรื่องเล่า#ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

หมายเลขบันทึก: 45832, เขียน: 22 Aug 2006 @ 17:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

  • ยินดีต้อนรับบล็อกเกอร์คนใหม่ หวังว่าจะได้อ่านเรื่องราวดี ๆ จากคุณรินคะ
เขียนเมื่อ 
  • ยินดีต้อนรับครับ
  • จะคอยอ่านบันทึกต่อไปนะครับ