เปิดโลกความรู้ กับคำว่าคุณลิขิต 

 **ผู้นำทางมีหลายท่าน... อ.บำเพ็ญ  และ อ.ธิติพัฒน์ จาก มสธ. 

**ผู้ชี้ช่องทาง...คุณวีรยุทธ

    เคยคิดว่า การเป็นนักเขียนยากยิ่งนัก แต่กลับไม่ยาก** เพียงแต่ต้องเปิดใจรับ...รับทั้งข้อมูล ...รับการชี้ช่องทาง....รับแล้วก็ต้องกล้าต่อ กล้าลอง ลองฝึก ลองทำ
 "เข้าใจว่าเป็นแบบเดียวกับการฝึกเป็นนักเขียน"
ได้พบกับ ...แนวทางเริ่มต้นการฝึกเป็นนักเขียนหรือคุณลิขิต กับ  วิถีการเดินทางสำหรับฝึกฝนจนเป็นคุณลิขิตผู้ชำนาญ เริ่มด้วยการหัดลิขิต เทคนิค คือ สื่อที่นำมาแสดงการถ่ายทอด มีหลายรูปแบบ และรูปแบบนี่คือสิ่งสำคัยอย่างยิ่งยวดในการชักจูงให้สื่อสามารถดึงความสนใจ และไม่ตายในที่สุด