5 ส.สหเวช : กำลังใจสำหรับคนทำ 5 ส. สหเวช (2)

  ติดต่อ

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้มาขอความอนุเคราะห์คณะสหเวชฯ ดูงานกิจกรรม 5 ส. นำทีมโดยนายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และคณะ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา

                                                 ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ (คุณพัฒนะ งามสูงเนิน) มอบของที่ระลึกให้ท่านคณบดี (รศ.มาลินี  ธนารุณ)

 

ท่านได้ลงนามไว้ในสมุดเยี่ยม ดังนี้ครับ

     ข้าพเจ้าพร้อมคณะกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน 16 คน ได้มาศึกษาดุงานกิจกรรม 5 ส. ที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้การต้อนรับจากทานคณบดี ท่านรศ.มาลินี ธนารุณ เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง และประการสำคัญได้รับการบรรยายโดยอาจารย์อนุวัทย์ เรืองจันทร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดทำกิจกรรม 5 ส. และเพิ่มเติมด้วยเรื่องการบริหารจัดการความรู้ (KM) นับว่าเป็นโชคดีของคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานที่จริงตามที่รับฟังจากการบรรยาย ซึ่งถือว่าครบทุกขั้นตอน ของการศึกษาดูงานอย่างแท้จริง

        ขอขอบคุณคณะสหเวชศาสตร์ โดยท่านคณบดี และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างอบอุ่นยิ่ง ( 18 สิงหาคม 2549)


                                                       นายพัฒนะ  งามสูงเนิน
                                         ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ


                                                                                บอย สหเวช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 45834, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:31:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#5s#ศึกษาดูงาน#คณะสหเวชศาสตร์#สำนักงานเขตพื้นที่สุโขทัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)