• เมื่อวานนี้ 21 ส.ค.2549 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พูดคุยตระเตรียมการประชุมเสวนาคุณเอื้อตำบลครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 23 สิงหาคม 2549 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ที่ประชุมเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเอื้อตำบลที่จะเชิญเข้าร่วมวงประชุมเสวนาจะประกอบด้วย นายก อบต.และปลัด อบต.ตำบลละ 2 คน จำนวน 13 ตำบล รวม 26 คน
  • วาระการพูดคุยก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับ

          09.00 เปิด / ชี้แจงเป้าหมายงานและเป้าหมายการเรียนรู้

          09.30 เปิดใจ /กิจกรรมทำความรู้จัก /ความคาดหวัง

        10.00 ตัวแทนคุณอำนวยตำบลบรรยายสรุป brief งาน KM ในพื้นที่ตำบลให้ที่ประชุมทราบ พร้อมนำเสนอ ข้อมูล เอกสารร่องรอยการปฏิบัติงาน ถอดบทเรียน ภาพ ถ่าย ฯลฯ

         10.30 พักย่อย ชมนิทรรศการ KM แก้จนของอำเภอเมือง

        10.45 ตัวแทนคุณอำนวยตำบลบรรยายสรุป brief งาน km ในพื้นที่ตำบลให้ที่ประชุมทราบ พร้อมนำเสนอข้อมูล เอกสารร่องรอยการปฏิบัติงาน ถอดบทเรียน ภาพถ่าย ฯลฯ (ต่อ)

         12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

        13.00 คุณเอื้อตำบลแต่ละตำบลให้ความเห็นในเรื่องภารกิจหนุน เสริมกิจกรรม KM แก้จนในตำบล

         14.00 สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการทำงานร่วมกัน

         15.00 พักย่อย

         15.15 ทบทวนบทเรียน

         16.00 กำหนดการประชุมเสวนาครั้งต่อไป และเนื้อหาการเรียนรู้

         16.30 ปิดการประชุม

  • การลิขิตเรื่องราวการพูดคุยทั้งหมดจะให้น้องนักศึกษาฝึกงานจาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้ง 3 คน ทำหน้าที่
  • นำเสนอมาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ