ความคาดหวังในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักศึกษา

M.J. PSU
กิจกรรมนักศึกษาต้องเข้มแข็ง
ความคาดหวังในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักศึกษา  
  1. หน่วยงานควรเน้นการใช้เทคโนโลยีให้มากที่สุด
  2. หน่วยงานต้องมีการค้นคว้า ศึกษา วิจัย ข่าวสาร วิธีการแปลกใหม่อยู่สมอ
  3. ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมการศึกษาต่อ การดูงาน การอบรมหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง (สำคัญมาก)
  4. หน่วยงานต้องมุ่งลดขั้นตอนการทำงานต่างๆให้น้อยลง เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและใช้วิธีการจัดเก็บที่เป็นระบบทันสมัย ค้นหาได้ง่าย
  5. หน่วยงานต้องตั้งปณิธานไว้ว่า ภาระหน้าที่ของบุคลากรคือการบริการ เราต้องการให้คนอื่นบริการเราอย่างไร เราก็ต้องบริการผู้อื่นอย่างนั้น
  6. หน่วยงานควรมีการปฏิบัติตามกิจกรรม 5 ส.อย่างจริงจัง
  7. บุคลากรในหน่วยงานต้องพึงระลึกเสมอว่า ทุกคนมีความแตกต่างกันและทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการช่วยกันพัฒนากิจการนักศึกษาให้เข้มแข็งครับ

คำสำคัญ (Tags)#ความคาดหวัง#กิจกรรมนักศึกษา#กิจการนักศึกษา#การพัฒนานักศึกษา#อาอ้า

หมายเลขบันทึก: 45707, เขียน: 22 Aug 2006 @ 09:18 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เมื่อมาพิจารณาจากข้อเสนอดังกล่าวในบล็อกแล้วพบว่าเป็นเรื่องที่อยากพอดู การพลักดันให้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นคงทำไม่ได้ เบื้องต้นควรเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สิ่งใดที่แก้ไขได้ทันทีต้องรีบดำเนินการครับ สิ่งใดที่ต้องร่วมกับผู้อื่นหรือต้องอาศัยระบบ หรืองบประมาณ ก็ต้องอาศัยเวลาครับ

                                                                           อาอ้า

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยนะคะกับความคิดเห็นในเรื่องนี้ โดยเฉพาะข้อที่ 3  การที่เราจะช่วยกันพัฒนากิจการนักศึกษาให้เข้มแข็งนั้น ดิฉันคิดว่าน่าจะตั้งต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แล้วเร่งแก้ไขปัญหาต่อไป ที่สำคัญคงต้องติดตามปัญหา และพัฒนางานกิจการนักศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะ