บันทึกการเมืองไทย : คุณทักษิณหมดความชอบธรรม

       การเมืองไทยเดินสู่การใช้ความรุนแรง      มีการจัดระบบ จัดทีมงาน ทำร้ายประชาชนที่ต้องการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์

        สำหรับผม คุณทักษิณหมดความชอบธรรมในการเป็นผู้นำประเทศไปนานแล้ว ตั้งแต่ต้นปี     เมื่อธาตุแท้แสดงออกมา     เห็นความไร้จริยธรรม     หรือพฤติกรรมที่แสดงว่าคุณทักษิณมีมาตรฐานจริยธรรมต่ำกว่าที่ผมยอมรับให้เป็นผู้นำประเทศได้

        ยิ่งมีเรื่องราวบริษัทนอมินีถูกเปิดโปงออกมา   ก็ยิ่งเห็นเล่ห์กระเท่ห์     เห็นความฉลาดแกมโกงชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

วิจารณ์ พานิช

๒๒ สค. ๔๙