ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา ทีมงานวลัยลักษณ์ 3 ท่าน ได้แก่ พี่จินตนา ศิริวัฒนโชค(พี่ติ๋ม), พี่อารี จันทร์คงหอม(พี่ต้อย) และดิฉัน ปิติกานต์ จันทร์แย้ม(น้องเม) ได้ไปร่วมสนับสนุนโครงการการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติราชการที่ดีของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรัง  โดยมีคุณกิจตัวจริงเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน และเรียนรู้เทคนิคการเป็นคุณอำนวยจากทีมงาน มทร. ศรีวิชัย
สิ่งที่ประสบพบเจอ เรียนรู้ในครั้งนี้
1. ความรู้ซ้อนเร้น ที่เป็นทักษะเฉพาะแต่ละสาขาอาชีพ ที่น่าสนใจ เช่น การลับเลื่อยที่ดี การทำคลอดสุกร เป็นต้น และคิดว่าคงเป็นศักยภาพหลักของสถาบันทึ่มีคุณค่ามากควรถ่ายทอด รักษา ถ่ายทอดไว้
2. ทักษะการเป็นคุณอำนวยที่สบายๆ มีขั้นตอน พบคำง่ายๆ ที่ใช้ในการสกัดขุมความรู้ว่า "แก่นของเรื่องเล่า"
3.ความสุข  ความน่าทึ่งและภาคภูมิใจในศักยภาพจากการได้ฟังเรื่องเล่าเร้าพลัง ได้แก่ เรื่องความภูมิใจรางวัล สถานศึกษาพระราชทาน ปี 4" เจ้าของเรื่องเล่า  คุณนงนุช เรื่องเครื่องตีแยกใยตาล เจ้าของเรื่องเล่า  นายพิชัย คุณชล เรื่องหน้าที่ปฏิบัติงานบริการฝ่ายบริการงานแผนกอาคารสถานที่ เจ้าของเรื่องเล่า  นายวันเชื้อ มาพูล เรื่องของหมูๆ แต่มันไม่ใช่หมู เจ้าของเรื่องเล่า  นายประพาส จิตจำนงค์
4. ได้ข้อคิดจากเรื่องเล่าเร้าพลัง เช่น เราดูแลโคเหมือนดูแลตัวเองนั้นหมายถึงการรักและให้คุณค่าในงานที่ทำ