คลังจี้ราชการ-วิสาหกิจเร่งเบิกงบลงทุน ขู่เด้งผู้บริหารไร้ฝีมือสนองรัฐ-ยืดเวลาก่อหนี้ผูกพัน

คลังจี้ราชการ-วิสาหกิจเร่งเบิกงบลงทุน ขู่เด้งผู้บริหารไร้ฝีมือสนองรัฐ-ยืดเวลาก่อหนี้ผูกพัน
นายวราเทพ รัตนากร รมช.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามสถานะและคาดการณ์การ เบิกจ่ายของทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ว่า ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 11 ส.ค. มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1.063 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 78.19% จากงบประมาณ 1.36 ล้านล้านบาท โดยงบลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 220,726 ล้านบาท หรือ 62.48% ของวงเงิน 353,283 ล้านบาท เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนสามารถเบิกจ่ายได้มากกว่า 38,329 ล้านบาท หรือ 0.66% แต่ยังไม่ได้ตามเป้าที่กำหนดต้องเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปีงบประมาณให้ได้ 73% จึงต้องเร่งรัดต่อไป นอกจากนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ส่วนราชการเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ทัน 31 ส.ค.นี้ พบว่ายังมีงบประมาณที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน 5.2 หมื่นล้านบาท ดังนั้นเพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินงานได้ตามเป้าหมายและไม่เกิดการชะงักงัน รวมถึงมีปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 ยังไม่ประกาศใช้      ที่ประชุมมีมติผ่อนผันให้เลื่อนก่อหนี้ผูกพันได้ถึงสิ้นเดือน ก.ย. เฉพาะรายการ   ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งรายการที่อยู่ระหว่างขอปรับแผนตามมาตรการที่สำนักงบประมาณกำหนด นายวราเทพกล่าวว่า จากปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้านี้เอง ได้สั่งการให้มีการสำรวจหน่วยงานราชการ      ที่เบิกจ่ายล่าช้าและต้องก่อหนี้ผูกพันบ่อยครั้ง ช่วง 4 ปีที่ผ่านมาหากพบส่วนราชการใดมีปัญหา ให้สำนัก งบประมาณพิจารณาตัดลดงบประมาณในปีงบประมาณหน้า โดยไม่กระทบกับภารกิจบริการประชาชน หากพบสาเหตุ  เกิดจากการบริหารของหัวหน้าส่วนราชการ จะดำเนินการกับผู้บริหารหน่วยงานดังกล่าว แต่หากเกิดจาก  ปัจจัยภายนอก เช่นภัยธรรมชาติ หรือการทิ้งงานของผู้รับเหมา ก็ต้องหาทางแก้ไขต่อไป ซึ่งทั้งหมดจะนำเสนอ ครม.ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ส.ค.นี้ นายวราเทพกล่าวว่า สำหรับคาดการณ์การเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปีงบประมาณ 2549 พิจารณาจากรายงาน ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.ส่วนราชการที่มีงบลงทุนเกิน 1 พันล้านบาท          มีงบลงทุน 3.79 แสนล้านบาท หรือ 60% ของงบลงทุนทั้งหมด  คาดจะเบิกจ่ายได้ 84%   2. ส่วนราชการที่มีงบลงทุนต่ำกว่าพันล้านบาท จะเบิกจ่ายได้เพียง 63% ส่วนมากจะเป็นโครงการก่อสร้างที่ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน    แบบก่อสร้างไม่เรียบร้อยและผู้รับเหมาทิ้งงาน      3.งบประมาณตามยุทธศาสตร์ผู้ว่าฯ ซีอีโอ จำนวน 23,000 ล้านบาท คิดเป็น 6% ของงบลงทุนทั้งหมด คาดเบิกจ่ายได้ 55%    และ 4.งบกลางที่มีอยู่ประมาณ 6.5 หมื่นล้านบาท   จะเบิกจ่ายได้ 79% ซึ่งทั้ง 4 ส่วนคาดจะเบิกจ่ายได้รวม 78% มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 73%    รมช.คลังกล่าวว่า หากมีการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปจากวันที่ 15 ต.ค.2549 จะกระทบโดยตรงต่อการใช้ จ่ายงบลงทุนปี 2550 เนื่องจากกำหนดการเดิมรัฐบาลหน้าสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ในเดือน เม.ย.2550          แต่หากเลื่อนวันเลือกตั้งไปอีก การเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณต้องล่าช้าออกไปด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับงบประจำ และงบผูกพันยังสามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ ส่วนการจัดทำร่างงบประมาณ  จะเป็นแบบสมดุล หรือขาดดุลนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ไทยโพสต์  กรุงเทพธุรกิจ  ไทยรัฐ  เดลินิวส์    มติชน  ผู้จัดการออนไลน์  แนวหน้า  บ้านเมือง สยามรัฐ   โพสต์ทูเดย์   ข่าวสด  19 ส.ค. 49  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#งบลงทุน

หมายเลขบันทึก: 45566, เขียน: 21 Aug 2006 @ 10:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)