เมื่อสักครู่ (19 ส.ค.49 เวลา 21.45 น.) มีบันทึกของคุณอุทัย อันพิมพ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือบันทึก “การทรมานข้อมูล” วิ่งขึ้นหน้าแรก ด้วยผมไปให้ คห.ไว้ตั้งแต่เมื่อวาน และท่านได้มาตอบ คห.ผม แต่คงเป็นเพราะผมสื่อสารออกไปผิดพลาดอย่างมาก ทำให้ท่านเข้าใจไปในทำนองว่าเขียนบันทึกโดยเลียนแบบผมบันทึกที่ผมทำ link ไว้ให้ใน คห. ซึ่งจริง ๆ แล้วผมเพียงจะตรวจสอบและขอคำยืนยันจากท่านว่า คำว่า “การทรมาณข้อมูล” ที่ผมเพิ่งได้ยินครั้งแรกในบันทึกของท่านนั้น อันเดียวกันกับที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ว่าคือ “การตรวจสอบสามเส้า” ไหม ซึ่งหากใช่อันเดียวกันหรือไม่ใช่อย่างไร ผมก็จะได้ลงในรายละเอียดต่อไปว่า “การทรมาณข้อมูล” นั้นที่แท้จริงคืออะไรต่อไป

     การสื่อสารออกไปในแต่ละครั้ง ก็เป็นไปได้ทั้ง 2 กรณี คือทั้ง “สื่อสารพลาด” ของผู้ให้สาร หรือไม่ก็ “ตีความผิด” ของผู้รับสาร ทำให้การสื่อสารไม่บรรลุผล งานนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ผมเอง เพราะได้สื่อสารออกไปไม่ดีพอ ทำให้เกิดการเข้าใจผิดไป ผมรู้สึกเสียใจมาก และได้กราบขอโทษต่อท่านไปแล้วในการตอบ คห.ในบันทึกของท่าน บันทึกนี้จึงอยากจะกราบขอโทษท่านอีกครั้งหนึ่ง

     นำมาเขียนไว้อีกครั้งเพื่อเตือนสติตนเองว่า คราวต่อไปให้ระมัดระวังในการสื่อสารให้ดี เพราะหากเกิดการตีความเป็นเชิงลบเมื่อไหร่ ก็จะเกิดเป็นความเสียใจ อย่างที่รู้สึกเสียใจในตอนนี้ และทำให้คิดต่อไปได้อีกหลาย ๆ อย่างมาก ขอเก็บเป็นความทรงจำที่ดี ๆ เพื่อระมัดระวังตนต่อไปในวันหน้า ตายังยืนยันว่าตัวเองคิดเชิงบวกในตอนที่ให้ คห.ไปในครั้งแรกจริง ๆ