หลังจากการจัดประชุมปฏิบัติการ 6 ครั้งครบถ้วน ทั้งสพท.และโรงเรียนได้กลับไปวางแผนการทำงานตามความต้องการของตนเอง คณะวิจัยได้ประชุมสรุปผลและวางแผนการมาเยี่ยมชม 

    Website ของโครงการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และแขวนไว้ชั่วคราวที่ http://203.170.173.161/webtest/index.html  ซึ่งมีโครงการ รายชื่อองค์กรในโครงการ  ส่วนกำหนดการเยี่ยมจะลง web ในวันจันทร์ค่ะ มีบทความสั้นให้อ่านเล่นปนจริง  webboard สำหรับคำถาม