เมื่อวานได้ฟังถ่ายทอดสัญญานงานประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทย์ ผู้เขียนไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้น เพราะตัวเองทำงานอยู่ในจุดตรวจวิเคราะห์ Hitachi 917 จึงไม่ได้ทราบว่าผู้ที่บรรยายเป็นใคร? แต่ได้สอบถามจากพี่ปนัดดาที่นั่งฟังอยู่จึงได้ทราบว่าผู้ที่บรรยายเป็นผอ.รพ.จุฬา ชื่อหมอภิรมย์ ผู้เขียนสะดุดกับน้ำเสียงที่ฟังแล้วมีพลัง... หลายคนบอกว่าเสียงคล้ายหมอวิจารณ์....

ท่านบรรยายได้น่าฟังมากหัวข้อ "การจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างคุ้มค่า"  (ดูจากตาราง)แต่ที่ผู้เขียนประทับใจก็ตรงที่ท่านได้นำคำของปราชญ์กรีก "ฮิปโปเครติส" (ถ้าจำไม่ผิด) ซึ่งผู้เขียนจำได้ไม่หมด จำได้แต่ 2 -3 ประโยคแรกที่ว่า.....

"ชีวิตแสนสั้น การเรียนรู้ไม่มีวันหมด โอกาสผ่านมาแล้วก็ผ่านไป การตัดสินใจ....." ผู้เขียนมองหากระดาษ ปากกาไม่ได้ พอเจอท่านก็เปลี่ยนสไลด์ เลยไม่ได้จด ใช้ความจำที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย แต่ชอบมาก

ชีวิตแสนสั้น การเรียนรู้ไม่มีวันหมด ยังไง ๆ ก็ไม่มีทางรู้ได้หมด โอกาสผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ผู้เขียนนึกย้อนมองตนเอง เปลี่ยนเป็นเรียนผ่านมาแล้วก็ผ่านไป...ซะมากกว่า เรียนแล้วก็คืนครูบาอาจารย์เป็นส่วนมาก คิดถึงสมัยตั้งแต่เด็ก  เท่าที่จำความได้เริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาล จนกระทั่งจบปริญญาตรี ถามตัวเองว่าตอนนี้เราก็เรียนมามากกว่าครึ่งชีวิต แต่ไฉนถึงจำไม่ได้.... ตอนนี้ทำงานแล้วไม่มีใครมาคอยสั่งสอน การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นณ ตอนนี้ เวลานี้ จึงเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ลองผิดลองถูก เรียนรู้จากคนรอบข้าง เรียนรู้จากคนใกล้ๆ  ตัว ดังนั้นรอบ  ๆ ข้างเรานี่แหละ....เป็นครูทั้งนั้น