สวัสดีค่่ะท่ี่ครูแต้วเมืองคอนเปิดบล็อกนี้ได้สำเร็จก็ไดรับอนิสงจากครูนงเมืองและ

และอาจารย์์์สำราญ  เฟื่่องฟ้า  ช่วยกันเป็น

ครูสอนทำบล็อกเพื่อเป็นสนามแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเล่าประสบการณ์การจัดกิจกรรมเวทีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางจาก/ท่าไร่

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวบล็อกรุ่นพี่คงให้คำแนะนำดีดีกับบล็อกน้องใหม่ที่พึ่งเปิดตัวในวันนี้

ขอฝากความหวังเล็ก ๆไว้ล่วงหน้า  ขอบคุณ