แผนปฏิบัติการจัดการความรู้

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้โรงเรียนสามแยกบ้านเนียงฯ

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้

โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1


 ที่       วัน เดือน ปี            กิจกรรม                       แนวปฏิบัติ

1         ส.ค  49         -สร้างความรู้ความเข้าใจ    -  ประชุมชี้แจง

                                 เกี่ยวกับ KM                       -  ดูVCDรพ.บ้านตาก
                                                                               เสียงกู่จากครูใหญ่
2        ก.ย 49-         -จัดกิจกรรม ลปรร.              -  ลปรร.จาการดู VCD
          พ.ค 50            ในโรงเรียน/พัฒนางาน       จากตัวอย่างเรื่องเล่า
                                                                         จากเรื่องเล่าของตนเอง
3         มิ.ย50-         - จัดเวที ลปรร.ปรับปรุง      - ลปรร.นำความรู้จาก
           ส.ค 50           พัฒนางาน/Blog                การปฏิบัติจริงที่สำเร็จ
                                                                            มาเก็บเป็นคลังความรู้
4.       ก.ย 50-        - ลปรร.กับรร.แกนนำทั้ง      - จัดเวทีลปรร.กับรร.
          ธ.ค 50           4  รร.                                    แกนนำทั้ง 4 รร.
5.       ม.ค 51-        - ใช้KMพัฒนางาน ขยาย   - ให้ความรู้เรื่อง KM
          มี.ค 51            ผล สร้างเครือข่ายKM        หน่วยงานเครือข่าย
6.       พ.ค 51         -  ประชุม ลปรร. KM          -  รร.เข้าร่วมกิจกรรม
                                   ระดับชาติ                          ลปรร.ระดับชาติ


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน blog

คำสำคัญ (Tags)#แผนkm

หมายเลขบันทึก: 45191, เขียน: 18 Aug 2006 @ 11:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)