รายงานสด กิจกรรมจากโรงพยาบาลบ้านตากที่ HACC_KKU

 กิจกรรม "เก็บดอกไม้ระหว่างทาง ได้มิตรภาพระหว่างกลุ่มระหว่างเพื่อน ได้เรียนรู้สิ่งที่ดีๆระหว่างการทำกิจกรรมสู่โรงพยาบาลคุณภาพ"

  
    
  

 ภาพที่ ๑ อาจารย์ สุภาภรณ์ บัญญัติ กำลังนำกิจกรรม จัดการความรัก เพื่อสร้างฐานในการแลก เปลี่ยน เรียน รู้

ภาพที่ ๒ และ ๓ กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์รู้จัก ใผ เป็นใผ โดยให้ไปจดชื่อทีมงาน

 ข้อคิดที่ได้จากท่านอาจารย์หมอพิเชฐ คือ บางท่านได้ชื่อมากถึง ๒๐ ท่าน แต่ไม่ได้รู้จักเพื่อน ไม่ได้เรียนรู้ว่าเพื่อนคนนั้นคือใคร เสมือนหนึ่งว่าระหว่างการทำกิจกรรมคุณภาพ ไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่ดีๆระหว่างทาง มุ่งแต่จะให้ผ่านการรับรอง ไม่ได้สนใจว่าระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆ ได้เรียนรู้อะไรในโรงพยาบาล ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างไร และ ทำไปทำมาโรงพยาบาบาลไม่เหมือนบ้าน เหมือนติดคุก ระวัง ต้องทำงานได้ผล และ คนต้องเป็นสุข

JJ