แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่โรงพยาบาลคุณภาพครั้งที่ ๙(๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กิจกรรมเก็บดอกไม้ระหว่างทาง เป้าหมาย หรือ การเรียนรู้

รายงานสด กิจกรรมจากโรงพยาบาลบ้านตากที่ HACC_KKU

 กิจกรรม "เก็บดอกไม้ระหว่างทาง ได้มิตรภาพระหว่างกลุ่มระหว่างเพื่อน ได้เรียนรู้สิ่งที่ดีๆระหว่างการทำกิจกรรมสู่โรงพยาบาลคุณภาพ"

  
    
  

 ภาพที่ ๑ อาจารย์ สุภาภรณ์ บัญญัติ กำลังนำกิจกรรม จัดการความรัก เพื่อสร้างฐานในการแลก เปลี่ยน เรียน รู้

ภาพที่ ๒ และ ๓ กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์รู้จัก ใผ เป็นใผ โดยให้ไปจดชื่อทีมงาน

 ข้อคิดที่ได้จากท่านอาจารย์หมอพิเชฐ คือ บางท่านได้ชื่อมากถึง ๒๐ ท่าน แต่ไม่ได้รู้จักเพื่อน ไม่ได้เรียนรู้ว่าเพื่อนคนนั้นคือใคร เสมือนหนึ่งว่าระหว่างการทำกิจกรรมคุณภาพ ไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่ดีๆระหว่างทาง มุ่งแต่จะให้ผ่านการรับรอง ไม่ได้สนใจว่าระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆ ได้เรียนรู้อะไรในโรงพยาบาล ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างไร และ ทำไปทำมาโรงพยาบาบาลไม่เหมือนบ้าน เหมือนติดคุก ระวัง ต้องทำงานได้ผล และ คนต้องเป็นสุข

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ

การมุ่งที่กระบวนการเรียนรู้สำคัญพอพอกับการมุ่งสู่เป้าหมาย

เขียนเมื่อ 

 Teacher เรียนท่านออต ขอบพระคุณครับ

 บางท่านสนใจแต่ตัวชี้วัดครับ หนักกว่าที่คิดครับ