การเขียนว่าคนดีนั้นเป็นอย่างไร

ผู้เรียนรู้ที่ดีนั้นเป็นอย่างไร

หรือแม้กระทั่งว่าฉันดีฉันเก่งอย่างไรนั้น ใคร ๆ ก็เขียนได้


แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ สิ่งที่ขียนออกมานั้น

“ทำได้หรือเปล่า”


บันทึกไว้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ