เด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา  

          เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา 

          เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน.....                 

 

                         

          ความรู้นั้นมีอยู่ทุกที่ มีในตัวคน มีในตำรา และโลกของอินเตอร์เน็ต ซึ่งทุกคนค้นคว้าหาความรู้เพื่อไม่ให้ตนเองต้องทนทุกข์ทรมานกับการไม่รู้อะไรเลย

 

                      

      จัดเวทีให้ความรู้ทางด้านการเกษตรแต่ละสาขาและให้นักเรียนตัวเล็กมาตอบคำถามแสดงความกล้า

                         

                   ความรู้ที่มีในตัวคน การสื่อสารและถ่ายทอดจากพี่สู่น้อง

 

                            

                  จากขบวนการเลี้ยงสู่ขบวนการขาย เพื่อให้ครบวงจรของการเรียนรู้

 

     "การหาความรู้ที่แท้จริงนั้นมันยากแต่การใช้ความรู้ที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์นั้นมันยากกว่า"