• เพื่อนๆคนใดมีเบอร์โทรติดต่อ นายเทวา  แสนเสนาะ(ไร) อยู่สถานีอนามัยเกาะขวาง
  • ได้โปรดมาแจ้งเบอร์ติดต่อไว้ด้วยนะครับ
  • เราจะทำการรวมตัวนัดเจอรุ่นเดือนตุลาคม 2549
  • ประมาณ วันที่ 20 ตุลาคม 2549