สรส. สถาบันพันธมิตรและการขับเคลื่อน KM เข้าสู่ชุมชน - ท้องถิ่น

         สรส. ขับเคลื่อน KM ท้องถิ่น   เวลานี้มีสถาบันพันธมิตร 6 แห่งในทุกภาคของประเทศ  ได้แก่
1. โหนดแม่โจ้ (เชียงใหม่)
2. สถาบันหริภัญชัย (ลำพูน)
3. สถาบันความรู้ท้องถิ่น (ลำปาง)
4. สถาบันจัดการความรู้ (อุทัยธานี)
5. ศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่น แม่กลอง
6. คณะเกษตร มทร.ศรีวิชัย

         นี่หมายความว่าสถาบันเหล่านี้มีตัวตนและภารกิจของตนเองอยู่แล้ว   เมื่อมาคบค้ากับ สรส. ก็ดูดซับเอา KM ไปใช้เพื่อบรรลุภารกิจของตนในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน - ท้องถิ่นผ่านการเรียนรู้ร่วมกันโดยการปฏิบัติ

         พอสถาบันในท้องถิ่นเหล่านี้เรียนรู้  เข้าใจ  และมีทักษะ KM ก็สามารถขยายเครือข่ายการทำ KM ในชุมชน - ท้องถิ่นออกไปอีก

         นี่ไม่รวม อบต. นำร่อง 3 อบต. คือ (1) อบต. วัดดาว สุพรรณบุรี  (2) อบต. ลานสัก  อุทัยธานี   (3) อบต. หัวไผ่  สิงห์บุรี   ซึ่งมีนักจัดการความรู้ท้องถิ่นลูกศิษย์ของคุณทรงพลประจำอยู่   และดำเนินการภายใต้ทรัพยากรของ อบต. เอง   ซึ่งหมายความว่า อบต. ทั้งสามเห็นว่าหน้าที่ของ อบต. ในการสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นอย่างหนึ่งคือ  การทำให้ชุมชนภายในพื้นที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้   คือเอา KM มาเป็นเครื่องมือสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นนั่นเอง  

         คุณทรงพล  คุณป่าน  และทีมงาน สรส. กำลังสร้างแรงกระเพื่อมของคลื่น KM ในชุมชน - ท้องถิ่นไทยอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ   ผ่านกิจกรรมในพื้นที่ที่หลากหลายรูปแบบของกิจกรรม   ตามภารกิจของภาคีเครือข่ายและภาคีก็สร้างแรงกระเพื่อมของคลื่น KM ไปยังภาคีของภาคีต่อไปอีก

            

       คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ และคุณสมโภชน์ นาคกล่อม

          เป็นความสุขของผมที่ได้จินตนาการคลื่น KM ในชุมชน - ท้องถิ่นกระจายเป็นระลอกคลื่นออกไปหลายชั้น   และเป็นการท้าทายที่จะจับสัญญาณคลื่นนั้นว่ามีอยู่จริงหรือมีอยู่แต่ในจินตนาการ

วิจารณ์  พานิช
 16 ส.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

เห้นด้วยอย่างยิ่งครับอาจารย์ คาดหวังว่าจะกระเพื่อมและกระพือปีกกางออกไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศนะครับ