วิธีการกวนขนม ให้กวนวนไปทางเดียวกัน ถ้ากวนกลับไปกลับมา จะทำให้ขนมไม่เหนียวตามที่ต้องการ