ทำไข่เยี่ยวม้าด้วยไข่นกกระทาใบเล็กๆ 20 ฟอง น้ำชาชงแก่ๆ 1 ถ้วยตวง เกลือป่น 1/ 2 ถ้วยตวง โซเดียมคาร์บอเนต 1 ช้อนชา ขี้เถ้าถ่าน 1/  2 ถ้วยตวง นำส่วนผสมนี้พอกไข่หนา 1/ 4 นิ้วฟุต แล้วห่อด้วยแผ่นพลาสติก เก็บไว้ในที่เย็น 15 วันก็ใช้ได้