โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรฯ

สินค้าปลอดภัย

    สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย(มังคุด)  พอสรุปได้ดังนี้

 อำเภอหลังสวนมีการปลูกมังคุดมาตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้ว  มีพื้นทีปลูกทั้งอำเภอประมาณ 35,424 ไร่ มังคุดส่วนใหญ่จะมีอายุ หลายปี (20 - 100 ปี)  และมีการปลูกแบบสวนผสม คือมีการปลูกพืชหลายฯชนิดรวมกันในแปลงเดียว พืชแชมได้แก่ ทุเรียน เงาะ ลางสาด กล้วย  ส่วนพื้นที่ปลูกใหม่อายุ ระหว่าง 6 - 15 ปี มีไม่มากนักโดยปลูกแชมกับพืชอื่น เช่น แชม ทุเรียน  สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวนได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มมังคุดคุณภาพจำนวน 22 กลุ่ม  ใน 12 ตำบล  มีเกษตรกรร่วมโครงการและสมัครขอใบรับรองสวน ดังกล่าวและ ถึงปัจจุบัน  จำนวน  1,257 ราย พื้นที่ประมาณ 5,510 ไร่ ได้ตำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน และได้รับใบ Q  หรือใบรับรองสวน โดยกรมวิชาการเกษตร แล้วจำนวน 1,102 รายและ  ในปี 2549 ได้มีการสมัครขอใบรับรองสวน เพิ่มเติมอีกจำนวน  78 ราย  และยังมีการรับสมัครอย่างต่อเนื่อง ดดยนักวิชาการเกษตรผู้รัผิดชอบตำบลเป็นผู้ประชุมชี้แจง บางครั้งกรมวิชาการเกษตรก็ได้มีส่วนร่วมชี้แจงเกษตรกรในโครงการดังกล่าว 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรชนบท1

คำสำคัญ (Tags)#เกษตรชุมพร

หมายเลขบันทึก: 45025, เขียน: 17 Aug 2006 @ 11:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)