เนื้อสด นำมายำ  ควรใช้ไฟแรง ถ้าใช้ไฟอ่อน จะทำให้น้ำแห้งสุกเกินไป ไม่เหมาะที่จะยำ เนื้อเหมาะสำหรับยำ ต้องให้ข้างนอกสุกเกรียม ข้างในสุกๆดิบๆ  จึงจะชุ่มน้ำ ปรุงรสเปรี้ยว เค็ม หวาน