เช้าวันนี้ ( 17 สิงหาคม 2549 ) นำจุลสารก้าวใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 34 กรกฏาคม2549  ปกจุลสารมีข้อความ ว่า เวชกรฉุกเฉิน และมีรูป ประเทศไทยแล้วข้อความภาษาอังกฤษ ว่า EMS  ยิ่งก้าวหน้า ยิ่งคุ้มค่า  จึงเปิดอ่านเนื้อหา พบมีที่หน้า 3- 4 - 5 และ 6

                       อ่านเนื้อหาจุลสารแล้ว www.nhso.go.th  ทำให้นึกถึง  กู้ภัย อบจ.น่าน และกู้ภัยต่าง ๆ  ( เท่าที่ติดตาม ยุคนี้การให้การช่วยเหลือดูแล ถือว่า กู้ภัย อบจ.น่าน โดดเด่นดีที่สุด ) เพราะได้รับการเอาใจใส่ ดูแลเป็นอย่างดีจาก นายนรินทร์ เหล่าอารยะ ทีมบริหาร สภา บุคคลากร อบจ.น่าน รวมไปถึงผู้มีจิตอาสาทุกคน

                       ตั้งใจจะนำจุลสารไปให้ผู้เกี่ยวข้องกับ กู้ภัย อบจ.น่าน หวังว่า สำนักงานสาขา สปสช. หรือ สปสช.ระดับภาค และ/หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. จะได้เชื่อมโยงโครงการ EMS  หรือบูรณาการงานร่วมกับ กู้ภัย อบจ.น่าน ที่อยู่ในร่มเงาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  เพื่อประโยชน์สุขประชาชนร่วมกันภายหน้าได้@