สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านไร่อ้อย ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา เป็นโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนนักเรียน 4 ระดับด้วยกันคือ ระดับปฐมวัย( อนุบาล 1-2) ,ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-3),ช่วงชั้นที่ 2(ป.4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2549 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตรขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ ในการร้องเพลงคุณธรรม การสวดมนต์แปล การกราบเบญจางคประดิษฐ์ และกิจกรรมอื่นๆมากมาย ดังมีภาพบรรยากาศให้ชมได้ที่ ไฟล์อัลบั้มค่ะ