วันนี้ได้อ่านบันทึกของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ เรื่อง "ความชื่นชมต่อภาคีเครือข่าย : มูลนิธิข้าวขวัญ"

    โดยความรู้สึกส่วนตัวแล้ว ผมชื่นชอบวิธีการทำงานของ มูลนิธิข้าวขวัญ ครับ เนื่องจาก

  1. ในชีวิตของผม ผมสัมผัสกับชีวิตชาวนามาพอสมควร เพราะว่าชาวนาถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
  2. ในชีวิตของผม มีส่วนสัมผัสกับจังหวัดสุพรรณบุรี
  3. อาจจะได้รับอิทธิพล มาจากทางสคส. เรื่องมูลนิธิข้าวขวัญ

   เหตุผลที่เขียนบันทึกนี้ เพราะว่ามีเบอร์โทรติดต่อมูลนิธิฯ เผื่อว่า ผมจะมีโอกาส ผ่านไปเยี่ยมมูลนิธิ จะได้ติดต่อไปล่วงหน้าครับ..