ที่บ้าน

หลายวันแล้ว เจอเศษผ้าเสื้อยืดเก่าเย็บติดกัน หลายแผ่นเป็นปึก ขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือเล็กน้อย คงไม่ได้ตัดโดยกรรไกร มีริ้วๆๆ โดยรอบ รอยเย็บแบบไม่ใส่ใจความสวยงาม

สงสัยว่าทิ้งทำไมต้องเย็บติดกัน

วันต่อมา ต้องล้างรถ ผ้าปึกนั้นก็ยังอยู่และสะอาดดีก็เลยใช้เช็ดรถ

ว้าว ว้าววว

ความชื้นกำลังพอดี เช็ดรถได้ดีกว่าผ้าที่เขาขายราคาแพง

ก็เลยได้ผ้าเช็ดรถใหม่

แต่ยังหาเจ้าของไม่เจอ