ส่งเสริมการอ่าน เพื่อชีวิตกับคณิตศาสตร์

somtawin
แนวคิดมิติใหม่น่าสนใจ เริ่มด้วย วิเคราะห์หลักสูตร สาระ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี มาตรฐานช่วงชั้นรายวิชา มาตรฐานประกันคุณภาพสถานศึกษา แล้ว สรุปตั้งชื่อหน่วยว่า “การอ่านเพื่อชีวิตกับคณิตศาสตร์”

วันนี้เป็นวันที่สองของการประชุมสัมนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา  จัดโดย  สพท.กทม.2  มีโรงเรียนร่วมประชุมสัมมนา  30  โรงเรียน  ภาคเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน  ตามด้วยแนวการจัดทำแผนบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ภาคบ่ายแบ่งกลุ่มปฏิบัติตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นแกนนำรับผิดชอบรายวิชา  โจทย์ที่กำหนด  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    ผู้เขียนรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้วยธรรมชาติของวิชาจะบูรณาการข้ามสาระยากอยู่แล้ว  แต่วันนี้  ได้แนวคิดมิติใหม่น่าสนใจ   เริ่มด้วย  วิเคราะห์หลักสูตร  สาระ  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี  มาตรฐานช่วงชั้นรายวิชา  มาตรฐานประกันคุณภาพสถานศึกษา  แล้ว  สรุปตั้งชื่อหน่วยว่า  การอ่านเพื่อชีวิตกับคณิตศาสตร์   ขอบเขตสอนการอ่านที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่จำเป็นและปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4- ป.6) อาทิเช่น    

ó สอนอ่านฉลากยา ( ชนิด  จำนวน  เวลา รูปสัญลักษณ์)     

ó อ่านสัญลักษณ์ป้ายจราจรในการเดินทางรถยนต์   อ่านหลักกิโลบอกระยะทาง   

ó อ่านฉลากอาหาร  ขนมอบกรอบ  อื่นๆ

ทักษะการเรียนรู้ที่ใช้    รู้   จำ   เข้าใจ   นำไปใช้  วิเคราะห์  และประมาณค่า

ó สาระคณิตศาสตร์ก็ส่งเสริมการอ่านได้น่าสนใจ

12345

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 44982, เขียน: 16 Aug 2006 @ 21:53 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 14:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)