The Top Ten IT Trends For 2006 and Beyond: Get Ready for the Real-Time Economy of the 21st Century

mari
2006 will be the year IT becomes a key success driver for the organization. IT will be the builder of the Real-Time Economy wherein total knowledge visibility throughout the supply chain or the enterprise is mission-essential for success.

จาก http://www.futureguru.com/10-it.php 

10 อันดับเทรนด์ทางด้าน IT

คุณสมบัติทางด้าน Real-time จะเป็นส่วนหนึ่งในการวัด ROI ทางด้าน IT ในปีนี้การตื่นตัวทางด้านความสำคัญของ IT จะมีในวงกว้างขึ้น เนื่องจากเริ่มเห็นกันแล้วว่า มันเป็นปัจจัยที่ทำให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ในสนามตลาด

1. Super Portals - The evolution of the Internet web services space will become a key competitive weapon for companies in every vertical market-from health care to financial services- special purpose portals will proliferate with embedded transactions, info on-demand, and decision-support. 
 การพัฒนาทางด้าน Web Services จะมากลายเป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม จากธุรกิจสุขภาพไปจนถึงธุรกิจบริการทางการเงินซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งใช้ IT เข้ามาใช้ในการทำธุรกิจ การเรียกข้อมูลข่าวสารตามที่ต้องการ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ

2. Intuitive Web - The next Net will emerge as a intuitive easy to use, anticipatory extension of personal and business life. Fast robust, transaction-intensive, streaming application environment enabling supply chains, enterprise productivity and consumer adoption. Look for seamless channel integration from wireless, to digital TV to wearables.
ตรงนี้เป็นเทรนด์ที่เป็นข่าวดีของคนอย่างเราๆ นั่นก็คือ แนวโน้มของอินเทอร์เน็ตจะมีการใช้งานที่ง่ายมากขึ้น และเกี่ยวข้องกับทั้งชีวิตส่วนตัวและธุรกิจ ด้วยคุณสมบัติที่เร็ว ทนทาน และมีการรับส่งที่มากมาย โปรแกรมแบบ streaming ทำให้ช่วยสนับสนุนทั้ง supply chain, ประสิทธิภาพในการผลิต และการพฤติกรรมของผู้บริโภค เทคโนโลยีจะออกจากหน้าจอไปอยู่ที่เครื่องไร้สายบ้าง โทรทัศน์ดิจิตอลบ้าง ไปจนถึงเครื่องมือต่างๆที่ติดหรือสวมร่างกาย

3. Pervasive Mobility - New fast wireless platforms will be a key driver of business services, enterprise productivity and consumer buying. Look for location and context awareness emerging with the fastest growth in offshore markets.
รูปแบบไร้สายจะเป็นปัจจัยหลักของการบริการทางธุรกิจ การซื้อขาย และผลผลิต การเติบโตนอกประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงเรื่องของสถานที่และบริบทของที่นั้นๆ

4. NextGen Business Intelligence - Getting the right data to the right people to make the right decision is the future of BI. BI is essential to global Competition. Real-time data mining will give leaders a new view of the business landscape—customers we want, customers we don’t.
อนาคตของ BI หรือแม้กระทั่งจุดประสงค์ของ BI ตอนนี้คือการที่รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมส่งไปที่คนที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม BI จะมีความสำคัญกับการแข่งขันระดับโลกมากขึ้น เรื่องของ data mining แบบ real-time จะทำให้ผู้นำหรือผู้บริหารมองเห็นภูมิทัศน์ของสนามธุรกิจตัวเองมากขึ้น อย่างเช่นเรื่องของขอบเขตลูกค้าที่บริษัทต้องการหรือไม่ต้องการ

5. Smart Service Empowerment - The future of CRM will be redefined given mobility and real-time everything. AI-decision support, intelligent agents, data warehousing real-time capture and customer demographic profiling will shape customer service.
อนาคตของ CRM จะมีการบวกเข้ากับคุณสมบัติพกพาเคลื่อนที่ และความที่เป็น real-time. มีการสนับสนุนจากเทคโนโลยีการช่วยตัดสินใจของ AI, intelligent agents, การดักข้อมูลแบบ real-time จาก data warehouse และข้อมูลด้านประชากรศึกษาของลูกค้าจะช่วยปรับรูปแบบของการบริการลูกค้าในอนาคต

6. Security Management - In the post-9/11 world, security will drive the business agenda. Everyone wants it but too few are buying and using security. From 128 bit to quantum encryption-the future of security as a product will be mission-critical to the organization. More extensive threats are coming in 2006. Get ready.
ตั้งแต่หลังจากเหตุการ 9-11 การรักษาความปลอดภัยได้ถูกยกขึ้นมาให้เป็นระเบียบของธุรกิจ ทุกคนต้องการการรักษาความปลอดภัยแต่น้อยคนที่จะซื้อหาและใช้มัน การเข้ารหัสไม่ว่าจะเป็น 128 บิตไปจนถึงการเข้ารหัสควันตัมจะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดขององค์กร ซึ่งนับวันแผนการสั่นคลอนความปลอดภัยไม่ว่าทางไหนก็ดูจะมากขึ้นเรื่อยๆ

7. Screaming Media - From Video Blogs to interactive phones, multimedia will be an important trend this year as the integration of anywhere portals for business and consumers will go live.
จากบล็อกวิดีโอถึงโทรศัพท์แบบ interactive มัลติมิเดียจะเป็นเทรนด์ที่ใหญ่สำหรับปีนี้ ซึ่งการใช้สอยเทคโนโลยีจะมีประกอบทั้งสำหรับธุรกิจและส่วนบุคคล

8. Real-Time Supply Chains - The ability of IT to electronically link producers, agents, suppliers and providers throughout the supply chain will provide optimization enabling customers to see and know more.
ความสามารถของ IT ในการเชื่อมต่อผู้ผลิต ตัวแทน ผู้กำกับ ผู้สรรหาสินค้า และบทบาทอื่นๆใน supply chain จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ลูกค้าได้เห็นและได้ทราบในรายละเอียดมากขึ้น

9. Knowledge Engineering - This is the next evolution of knowledge management, total knowledge visibility across the supply chain, or enterprise. KE is the packaging of content, the reuse of knowledge, the capacity of an enterprise to find the right information and get it to the right person at the right time.
องค์ความรู้จะเปลี่ยนไปโดยที่จะสามารถมองเห็นได้ในทุกกระบวนการใน supply chain หรือในอุตสาหกิจใดๆ การจัดการองค์ความรู้ในเทรนด์นี้มีชื่อใหม่ว่า KE หรือ Knowledge Engineering ซึ่งเป็นการบรรจุเนื้อหาต่างๆ และการนำเอาความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ และเช่นเดียวกับ BI คือ KE จะทำให้องค์กรหาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและส่งไปสู่บุคคลที่ถูกต้องเหมาะสมในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม

10. Business/IT Metrics - How does IT drive business growth? What is the ROI? Metrics will be the IT leaders' challenge to demonstrate the effectiveness of IT on productivity, service, sales and market growth.
ส่วนเรื่องข้อพิสูจน์ว่า IT จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร อะไรที่จะเป็นค่า ROI ของการลงทุนใน่ส่วน IT มาตรวัดนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้นำทางด้าน IT ต้องสาธิตให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ IT ในเรื่องของผลผลิต บริการ ยอดขาย และการเติบโตทางการตลาดต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน How do you know "UX (User Experience)", "UI (User Interface)", "Usability", "IA (Information Architecture)", and "HCI or CHI (Human-Computer Interaction)"?

คำสำคัญ (Tags)#usability#semantic#web#km#it#life#hci#visualization#ajax#marketing#knowledgemanagement#navigation#ai#web2.0#psychology#bi#ux#ui#ia#userexperience#informationarchitecture#chi#userinterface#informationvisualization#envision#credibility#ecommerce#findability#accessibility#everyday#narrative#businessintelligence#ke

หมายเลขบันทึก: 44999, เขียน: 17 Aug 2006 @ 01:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)