เข้ามาใน gotoknow หลายครั้งแล้ว ตั้งแต่ยังไม่ปรับโฉมใหม่ คราวนี้เพิ่งมีโอกาสเข้ามาสร้าง blog เป็นของตัวเอง

      ต่อไปจะได้มีโอกาสใช้พื้นที่นี้ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาว gotoknow กันบ้าง

      ขอชื่นชมและขอบคุณ gotoknow  ที่เปิดโอกาสให้ชาว KM ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนสิ่งดี ๆ ต่อกัน