• วัยเด็กนึกถึงการเล่นกระโดดยางกับเพื่อนๆค่ะ
  • แล้วเพื่อนๆล่ะ นึกถึงอะไรค่ะ