สัมมนาแผน..ด้านวิจัยสำหรับฝ่ายพยาบาลปี 2555

จากการที่ฝ่ายการพยาบาลไปสรุปและวางแผนงานประจำปี 2555 ที่ชาโต เดอ เขาใหญ่ วันที่ 21-22 มิถุนายน 2554

คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยวางแผนการทำงานดังนี้

KPI

 • จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่ได้รับทุนวิจัย 
 • จำนวนโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
 • Research group
 • Research ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 • จำนวน CNPG
 • จำนวนบุคลากรนำเสนอผลงานวิชาการ

 

กิจกรรม โครงการ ปี 2555

 • ดำเนินการทำวิจัย Research group
 • จัด work shop
 • การทำวิจัย
 • การวิเคราะห์งาน/ สังเคราะห์งาน
 • Research utilization
 • Research methodology
 • การเขียนรายงานการวิจัย
 • CNPGโดยใช้ EBP

วิธีดำเนินการ

 • Criteria บุคลากรที่ต้องการเสริมสร้างสมรรถนะ
 • ชำนาญการ
 • ชำนาญการพิเศษ
 • เชี่ยวชาญ
 • Register for work shop

 

การติดตามประเมินผล

 • ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านแผนกฯ
 • เข้า work shop
 • ติดตามความก้าวหน้าผ่านคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรหรือคณะกรรมการวิจัยของแผนกฯ
 • สรุปความก้าวหน้าผ่านผู้ตรวจการฯ

 

ข้อเสนอแนะ

 • ควรดำเนินการไปได้เลย และสรุปผลการดำเนินการในที่ประชุมบริหารเป็นระยะ
 • การทำงานทุกคนอยากเก่ง อยากทำวิจัย อยากทำโครงการฯ อยากขอตำแหน่งทางวิชาการ แต่อยากฝากให้พัฒนาบริการหน้างานให้ดีด้วย

ผู้ร่วมสัมมนากลุ่ม

แก้ว...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยทางการพยาบาลความเห็น (8)

บรรยากาศที่พักค่ะ

เขียนเมื่อ 

บรรยากาศดีจังครับพี่แก้ว

งานคงออกมาดีและลุล่วงนะครับ

น้องอดิเรก

รอตามดูปีหน้าค่ะ ว่าจะได้งานตามแผนไหม ปีนี้ได้งานเกินสิ่งที่คาดหวังค่ะ

สรุปผลงานปี 2544

 1. มีงานวิจัย R2R ได้รับทุนของฝ่ายการพยาบาล 14 เรื่อง จากหน่วยงานต่างๆ: 3ค 3 เรื่อง   5จ 3 เรื่อง  NICU  1 เรื่อง  2ง 1 เรื่อง  FP 1 เรื่อง  หน่วยไต 1 เรื่อง   2ข 1 เรื่อง   LR 1 เรื่อง   OPD ortho  1 เรื่อง  EEG   1 เรื่อง  ได้รับทุนวิจัยแล้ว
 2. บุคลกรได้รับทุนวิจัยทำ Research group
  งานวิจัยที่ได้รับทุน Research group 1 เรื่อง  เสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรัง ได้รับทุนวิจัย ปีแรก 154,460 บาท  ทีมวิจัยย่อยมี 7 กลุ่ม กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งผู้ใหญ่   กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเด็ก  กลุ่มผู้ป่วยเอดส์  กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน  กลุ่มผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด  กลุ่มผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและกลุ่มผู้ป่วยไตเรื้อรัง  จัดอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มวิจัย เรื่อง Empowerment ,Advanced searching, Zotero, Therapeutic counseling
 3. การพิจารณารางวัล R2R ปี 2554 บุคลากรฝ่ายการพยาบาลส่ง 4 เรื่อง ได้รับรางวัล 1 เรื่อง คือ   การส่งเสริมการเลี้ยงลูกที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอดในทารกที่มารับการฝึกให้นมแม่ในหอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โดย นางสาวพรเพ็ญ ปทุมวิวัฒนาและทีม
 4. บุคลากรได้รางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการวิจัยของสมาคมพยาบาล สาขาภาคฯปี 2553  คุณอัมพร กุลเวชกิจ และ วิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพรนิภา หาญละคร

ตอนเย็นมีโอกาสเห็นหมวกเมฆสวยๆด้วยล่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ปีนี้ขอให้ได้งานวิจัยใหม่ๆนะคะ ดูแล้วทุกท่านมีความสุขมากค่ะ

ถ้าจะได้งานวิจัยใหม่ๆ น้องแดงจะต้องทำผลงานตอบสนอง KPI ให้เราซะแล้ว...