ความเห็น 2474074

สัมมนาแผน..ด้านวิจัยสำหรับฝ่ายพยาบาลปี 2555

เขียนเมื่อ 

น้องอดิเรก

รอตามดูปีหน้าค่ะ ว่าจะได้งานตามแผนไหม ปีนี้ได้งานเกินสิ่งที่คาดหวังค่ะ