ความเห็น 2474157

สัมมนาแผน..ด้านวิจัยสำหรับฝ่ายพยาบาลปี 2555

เขียนเมื่อ 

ถ้าจะได้งานวิจัยใหม่ๆ น้องแดงจะต้องทำผลงานตอบสนอง KPI ให้เราซะแล้ว...